* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Aktualizacje zabezpieczeń oprogramowania „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba” / „TOSHIBA Service Station”


Dziękujemy za wybranie komputerów firmy Toshiba.

Firma Toshiba TEG („Toshiba”) wydała aktualizacje eliminujące luki w zabezpieczeniach oprogramowania „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba” oraz „TOSHIBA Service Station”. Firma Toshiba zaleca instalację aktualizacji wszystkim użytkownikom zagrożonego oprogramowania w celu usunięcia luk w jego zabezpieczeniach.

■ Podsumowanie
Istniejące luki umożliwiają ewentualnym atakującym przejęcie nieuprawnionej kontroli nad komputerem użytkownika. Wskutek tego na komputerze może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, a przechowywane dane mogą zostać zmienione bądź usunięte.

■ Zagrożone wersje oprogramowania
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba
9.10.27(T) i starsze wersje
UWAGA: nawet jeśli oprogramowanie „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba” nie zostało fabrycznie zainstalowane na komputerze, mogło zostać zainstalowane wraz z innym urządzeniem Bluetooth, np. adapterem Bluetooth. Numer wersji może wówczas nie zawierać symbolu „(T)”.

• TOSHIBA Service Station
2.2.13 i starsze wersje

Metoda ustalenia zainstalowanej wersji oprogramowania „Bluetooth Stack for Windows by Toshiba” lub „TOSHIBA Service Station” może się różnić w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj.

■ Rozwiązanie
Firma Toshiba zaleca instalację aktualizacji wszystkim użytkownikom zagrożonego oprogramowania w celu usunięcia luk w jego zabezpieczeniach. W tym celu należy odwiedzić stronę z oprogramowaniem do pobrania pod adresem http://www.toshiba.pl/innovation/pl/generic/pc-support/

Programy aktualizacji:
• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba 9.10.32(T)
• TOSHIBA Service Station 2.2.14

■ Powiązane informacje
Raport CERT: VU#632140
Raport JPCERT: JVNVU#99205169

■ Podziękowanie
Dziękujemy panu Giovanniemu Delvecchio z firmy SmartNet za zgłoszenie tej luki.


JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZAGROŻONE OPROGRAMOWANIE JEST ZAINSTALOWANE NA KOMPUTERZE1. Otwórz menu Start. W tym celu przesuń palcem od prawego dolnego rogu ekranu i stuknij pozycję Ekran startowy.
2. Stuknij pozycję Ustawienia.
3. Przejdź do listy Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
4. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Otwórz menu Start. W tym celu przesuń palcem od prawego górnego lub dolnego rogu ekranu i stuknij pozycję Ekran startowy.
2. Stuknij pozycję Ustawienia.
3. Przejdź do listy Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
4. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 8.1

Toshiba Service Station:
Station 8.1
1. Przejdź do listy Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
2. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack 7

Toshiba Service Station:
Station 7

1. Przejdź do listy Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
2. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack Vista

Toshiba Service Station:
Station Vista

3. Numer wersji będzie wyświetlany w okienku szczegółów. (W systemie Windows Vista do okienka szczegółów można przejść przez wybranie kolejno pozycji Organizuj, Układ i Okienko szczegółów).
Szczegóły o wersji Vista

4. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.
1. Przejdź do listy Odinstaluj lub zmień program w Panelu sterowania systemu Windows.
2. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Stack XP

Toshiba Service Station:
Station XP

3. Numer wersji będzie wyświetlany w okienku szczegółów. (W systemie Windows XP do okienka szczegółów można przejść przez kliknięcie pozycji Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej).

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba:
Szczegóły o wersji StackXP

Toshiba Service Station:
Szczegóły o wersji StationXP

4. Jeśli zagrożonego oprogramowania nie ma na liście programów, NIE musisz podejmować żadnych dodatkowych kroków.