Kontakt z firmą Toshiba | Polska

Toshiba Europe GmbH Distributor Sales, Central & Eastern Europe, Computers Systems, EMEA Sales
pl. Powstańców Śląskich 1/201
53-329 Wrocław, Polska
Kontakt z dystrybutorami | Polska

AB S.A.

ul. Europejska 4,
55-040 Magnice
Tel: +48 71 32 40 500
Fax: +48 71 32 40 529

www.ab.pl

ABC Data S.A.

ul. Daniszewska 14,
03-230 Warszawa
Tel: 22 676 09 00
Fax: 22 614 16 16

www.abcdata.com.pl