* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

16 lutego 2015 r.


Szanowny Kliencie!


TOSHIBA EUROPE GMBH


Oprogramowanie Trend Micro / funkcja HDD Protection

Otrzymaliśmy informację, że instalacja niektórych wersji oprogramowania zabezpieczającego firmy Trend Micro może skutkować niezamierzonym wyłączeniem opcji uruchamiania funkcji ochrony dysku twardego HDD Protection firmy Toshiba dostępnego na wybranych komputerach marki Toshiba1.

Firma Trend Micro wydała aktualizację oprogramowania zapewniającą wyeliminowanie tego problemu i ponowne włączenie funkcji HDD Protection firmy Toshiba. Jeśli korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego firmy Trend Micro i masz włączoną funkcję jego automatycznej aktualizacji, odpowiednia poprawka oprogramowania zostanie automatycznie zastosowana w systemie. Jeśli wolisz ręcznie zainstalować tę aktualizację, przejdź do strony pomocy technicznej firmy Trend Micro i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Twojej wersji programu firmy Trend Micro.
Dziękujemy za nieustające wsparcie firmy Toshiba i jej produktów.

Dodatkowe informacje:
Zagrożone komputery marki Toshiba:
Komputery marki Toshiba z funkcją Toshiba HDD Protection, na których jest zainstalowane również programowanie Trend Micro Internet Security 8.0, Trend Micro Premium Security 8.0 lub Trend Micro Maximum Security 8.0. Aby ustalić, czy dany komputer ma oprogramowanie HDD Protection, skorzystaj z niniejszych instrukcji.

Rozwiązanie:
Jak już wspomniano, jeśli korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego firmy Trend Micro i masz włączoną funkcję jego automatycznej aktualizacji, oprogramowanie zostanie zaktualizowane automatycznie. Aby ręcznie zastosować te aktualizację, przejdź do strony pomocy technicznej firmy Trend Micro i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Twojej wersji programu firmy Trend Micro. Jeśli z jakichś powodów nie możesz korzystać z zalet funkcji automatycznej aktualizacji oferowanej przez firmę Trend Micro (np. wspomniane oprogramowanie zabezpieczające w wersji 8.0 zostało już odinstalowane itp.), zastosuj oprogramowanie aktualizacyjne, gdy tylko będzie to możliwe. W tym celu odwiedź stronę pobierania

Oprogramowanie aktualizacyjne: 
  • TOSHIBA HDD Protection Patch


Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


1 Funkcja „Toshiba HDD Protection” zapewnia ochronę dysku twardego przed uszkodzeniem spowodowanym nieoczekiwanymi wstrząsami i wibracjami. FIRMA TOSHIBA NIE OFERUJE ŻADNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z USZKODZENIEM LUB AWARIĄ DYSKU TWARDEGO.