OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Toshiba zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie praw wszystkich klientów odwiedzających stronę i komunikujących się przez portale internetowe.

Poniżej znajduje się OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH, w którym zawarte są informacje związane ze sposobem zbierania, wykorzystania danych pozyskanych przez stronę internetową lub inne portale.

PROTOKÓŁ SERWERA STRONY INTERNETOWEJ

Serwer naszej strony internetowej podobnie jak serwery innych stron automatycznie zbiera dane dotyczące adresu IP użytkownika ( w tym nazwę domeny wraz z adresem IP), datę i czas wizyty na stronie, odwiedzane podstrony, informacje o używanej wyszukiwarce itd. Poza tym, tam gdzie to możliwe, serwer zbiera dane dotyczące kraju pochodzenia odwiedzającego ( np. końcówka "de", która wskazuje na Niemcy), języka ustawionego w wyszukiwarce, strony przekierowującej na naszą stronę, wyszukiwanych słów ( jeśli umożliwia to wyszukiwarka), typu połączenia i używanego systemu operacyjnego. Informacje te pozwalają dostosowywać naszą stronę internetową do potrzeb użytkowników.

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ STRONĘ
INTERNETOWĄ I INNE PORTALE INTERNETOWE

Generalnie do korzystania z naszej strony internetowej nie jest konieczne przekazywanie danych. Jednak, ich podanie może zapewnić dodatkowe korzyści. Dane osobowe (takie jak: nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail itp.) są przechowywane tylko wtedy kiedy użytkownik korzysta z naszych usług oferowanych na stronie internetowej (np. gwarancja, serwisowanie, newsletter - tylko e-mail, konkursy). Dane te są przetwarzane i wykorzystywane tylko w tych celach w jakich zostały dostarczone. Dodatkowo, są one wykorzystywane i przetwarzane w innych celach (np. wysyłka informacji o firmie lub produktach) tylko wtedy kiedy użytkownik zaakceptuje taką opcję. Akceptacja jest również konieczna do przesyłania przez nas danych uzytkownika do innych podmiotów.

Na niektórych z naszych stron używamy opcji "podwójnego sprawdzania", która polega na potwierdzeniu rejestracji mailowo. W mailu przesyłane są dane, które następnie należy wykorzystać przy logowaniu się na stronę. Rejestracja nie jest aktywowana bez tego potwierdzenia.

MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU W DANE OSOBOWE I WYCOFANIE ZGODY NA ICH
ZACHOWANIE I PRZETWARZANIE

Użytkownik ma w każdym momencie prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które są przechowywane, może również wycofać swoją zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie. W tym celu należy skorzystać z adresu podanego w zakładce "Kontakty".

OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB NIELETNICH

Nasza strona internetowa i pozostałe portale nie są skierowane do dzieci i młodzieży poniżej 14 roku życia. Dane personalne dzieci i młodzieży do 14 roku życia nie mogą być przesyłane bez zgody rodziców lub opiekunów. Zapewniamy, że nie przechowujemy świadomie żadnych danych personalnych osób nieletnich.

PLIKI "COOKIES"

Niektóre z naszych stron wykorzystują pliki "cookies" do analizy preferencji użytkowników i optymalizacji mechanizmów działania. "Cookies" to małe pliki przechowywane tymczasowo na komputerze użytkownika. Pliki są zachowane tylko do zakończenia sesji i używane są do nawigacji i poprawy funkcjonalności strony. Możliwe jest korzystanie z niektórych elementów strony bez konieczności akceptowania zapisu plików "cookies". Większość przeglądarek akceptuje pliki "cookies" automatycznie, jednak możliwe jest zablokowanie tej funkcji w ustawieniach przeglądarki. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie z informacjami o wybranej przeglądarce.

UŻYCIE GOOGLE ANALYTICS

Strona wykorzystuje mechanizm Google Analytics, dostarczony przez firmę Google. Google Analytics stosuje "cookies", które są plikami zapisywanymi na dysku komputera, w celu analizy ruchu użytkowników. Informacje o wykorzystaniu strony ( w tym adres IP) wygenerowane przez pliki "cookies" są przesyłane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w USA. Aktywacja funkcji “_anonymizeIp()” na naszej stronie zapewnia, że adres IP użytkownika będzie przetwarzany w skróconej formie jedynie przez członków Unii Europejskiej lub ECC. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie przesyłany na serwery Google w USA i tam skracany. Google w imieniu operatora tej strony będzie używał zgromadzonych informacji do oceny jej użytkowania, generowania raportów na temat aktywności jej użytkowników. Adres IP dostarczony przez wyszukiwarkę zgodnie z Google Analytics nie będzie powiązany z pozostałym danymi pozyskiwanymi przez Google. Wybierając odpowiednie opcje w wyszukiwarce, użytkownik ma możliwość pominięcia plików "cookies", jednak w tej sytuacji część funkcji strony może być niedostępna. Dodatkowo, możliwe jest zapobieganie zbieraniu danych dotyczących użytkowania strony (w tym adres IP) przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutwy

LINKI DO INNYCH STRON

Na naszej stronie znajdują się linki, które przekierowują do innych stron, na których znajdują się informacje na temat produktów, partnerów i grup, do których należy Toshiba. Deklaracja ochrony danych osobowych nie dotyczy tych stron, na które użytkownik może być przekierowany.

Na naszej stronie można też znaleźć linki do portali w mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube lub inne. Portale te nie są obsługiwane przez Toshiba Corporation. W ich przypadku stosowane są zasady danych portali. Toshiba nie ma wpływu na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez te portale. Firma odpowiada jedynie za treści, które są na nie dostarczane. Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się na portalu w celu uzyskania pełnej możliwości interakcji w mediach społecznościowych. Facebook i inne portale mogą już posiadać zebrane dane (np. adres IP) jeśli użytkownik wcześniej z nich korzystał.

BEZPIECZEŃSTWO

Toshiba wprowadziła techniczne i organizacyjne wskaźniki, które gwarantują bezpieczeństwo informacji. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bezpiecznych sieciach, do których dostęp mają jedynie wybrani pracownicy i partnerzy.

W sytuacjach, w których użytkownik podaje swoje dane, używany jest standardowy system kodowania "Secure Socket Layer" (SSL). Przeglądarka powinna obsługiwać ten system (np. Internet Explorer 3.0 lub każda inna nowsza wersja tej lub innej przeglądarki). Dane są przechowywane w bazach chronionych za pomocą zapór sieciowych i oprogramowania.Za każdym razem kiedy wyszukiwarka wyświetla symbol zamkniętej kłódki lub inny symbol w górnej części ekranu (lub też podświetla wybrany adres) oznacza to, że dane zostały zaszyfrowane.

Jeśli certyfikat SSL z powodów technicznych nie jest dostępny, na stronie pojawi się komunikat z informacją o tym, że w żadnym wypadku dane nie będą przesyłane bez kodowania.

PRZETWARZANIE DANYCH W KRAJACH
SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W krajach spoza Unii Europejskiej dane personalne nie są zbierane.

OGÓLNE INFORMACJE

Toshiba zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania i modyfikowania Deklaracji Ochrony Danych w każdym momencie bez informowania o tym.

INFORMACJE/KONTAKT

Prosimy o kontakt na adres podany poniżej w przypadku:

  • chęci poprawienia, wykasowania lub zmodyfikowania własnych danych
  • chęci uzyskania informacji na temat własnych danych, które są przechowywane
  • chęci wycofania zgody co do przetwarzania danych
  • innych pytań związanych z ochroną danych w Toshiba Europe GmbH

TOSHIBA Europe GmbH
Legal Department
Hammfelddamm 8
41460 Neuss
Germany

Wersja Maj 2012