* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Usługi pomocy technicznej

Toshiba Business Support Portal
Manage all your Toshiba assets within one platform - for maximum convenience.

Managing all Toshiba assets within your organisation is essential to sustain their high-quality performance. That’s why we created the Toshiba Business Support Portal – so you have everything you need to keep track of your assets, and keep them running to their full potential.

Get a comprehensive list of all your Toshiba devices, request and track services, find technical documents and much more – all within one online platform. Put simply, the Toshiba Business Support Portal helps you save extra time and effort which you can fully invest in your own business.

Why purchase a Toshiba Business Support Portal License?

  • You can minimize your administrative effort and have more time to focus on your business.
  • The Toshiba Business Support Portal license is valid for your whole company, not just for a single device.
  • It comes with a comprehensive range of features: Asset Information, Service Case Announcement & -Tracking, Registration, Technical Knowledge Documents, Driver & Software Download and an Online Contact Form.

Okres: Ważna przez rok od daty zakupu licencji

Okres zakupu: Można kupić w dowolnym czasie

Funkcje: — Moje zasoby
— Ogłoszenia dotyczące prac serwisowych
— Monitorowanie zgłoszeń serwisowych
— Rejestracja
— Dokumenty z informacjami technicznymi
— Pobieranie sterowników i oprogramowania
— Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje na temat krajów objętych usługą oraz możliwości jej uzyskania można znaleźć w Warunkach.

Okres: Ważna przez 3 lata od daty zakupu licencji

Okres zakupu: Można kupić w dowolnym czasie

Funkcje: — Moje zasoby
— Ogłoszenia dotyczące prac serwisowych
— Monitorowanie zgłoszeń serwisowych
— Rejestracja
— Dokumenty z informacjami technicznymi
— Pobieranie sterowników i oprogramowania
— Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje na temat krajów objętych usługą oraz możliwości jej uzyskania można znaleźć w Warunkach.

Zarejestruj teraz
Rejestracja produktu lub usługi pozwala firmie
Toshiba przyspieszyć świadczenie usług.
Zarejestruj teraz
Znajdź serwis
Aby uzyskać usługę, należy skontaktować się
z lokalnym autoryzowanym serwisem.
Znajdź usługodawcą