Nadszedł czas zmian

Dynabook Inc. 1 października 2018 roku nastąpiła dekonsolidacja firmy noszącej wówczas nazwę Toshiba Client Solutions Co., Ltd. i jej spółek zależnych z Toshiba Group. 

Dowiedz się więcej
* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

REJESTRACJA PRODUKTU I USŁUGI FIRMY TOSHIBA

1 PRODUKT I USŁUGA
2 DANE OSOBOWE
3 POTWIERDZENIE

Wprowadź w poniższych polach informacje dotyczące produktu i/lub usługi.

INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O USŁUDZE

Aby zarejestrować usługę firmy Toshiba, wprowadź prawidłowy numer certyfikatu.